• Wij geven u professioneel advies voor een optimale benutting van de ruimte
  • De uitvoering van de werken gebeurt op een professionele manier, onder toezicht van de zaakvoerder Dirk
  • We volgen de werken nauwgezet op, zodat de uitvoering in een zo kort mogelijke periode kan gerealiseerd worden
  • Voor de betegeling werken wij samen met professioneel geschoolde zelfstandige tegelzetters