Deze website is eigendom van Stilla bvba, maatschappelijke zetel Kleemstraat 38 – 1741 Wambeek
telefoon +32 (0) 468 41 24 32
email: info@stilla.be
ondernemingsnummer: BE 0838.660.119 – 04.11.11

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

 1. Intellectuele eigendomsrechten:

  Onze website, logo’s teksten, foto’s, namen in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen. U mag onze foto’s, teksten, logo’s, enz. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 2. Beperking van aansprakelijkheid:

  De informatie op de website is van algemeen aard. De informatie in niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker beschouwd worden.

 3. Persoonsgegevens die worden verwerkt:

  Stilla bvba kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Stilla bvba, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Stilla bvba verstrekt. Stilla bvba kan de volgende persoonsgegevens verwerken: uw voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres, IP-adres.

 4. Reden om persoonsgegevens te verwerken:

  Stilla bvba verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

  Daarnaast kan Stilla bvba uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. (klantenbeheer, bestelling, facturatie, boekhouding, offertes, opvolging historische werkzaamheden, enz.)

 5. Periode van bewaring persoonlijke gegevens:

  Stilla bvba bewaart uw persoonsgegevens onbeperkt indien er een overeenkomst afgesloten wordt, dit om de historiek van onze werkzaamheden te kunnen opvolgen en u te kunnen contacteren voor het jaarlijks (stookolie) of 2-jaarlijks onderhoud (gas) van verwarmingsketels en/of voor de opvolging van garantieperiode en/of om te voldoen aan de wettelijke bepalingen i.v.m. bewaartermijnen financiële documenten. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 6. Gegevens delen met anderen:

  Stilla bvba verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 7. Websitebezoek – verwerking gegevens:

  Op de website van Stilla bvba worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stilla bvba gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 8. Google Analytics:

  Stilla bvba maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden op welke manier bezoekers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stilla bvba bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

  De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie.

  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Stilla bvba te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

  Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Stilla bvba heeft hier geen invloed op. Stilla bvba heeft Google geen toestemming gegeven om via Stilla bvba verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@stilla.be. Stilla bvba zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 10. Beveiligen:

  Stilla bvba neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stilla bvba maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Stilla bvba verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Stilla bvba op via info@stilla.be.